Geri

Doku Mühendisliği ve Biyomalzeme Teknolojileri

Doku mühendisliği ve biyomalzeme teknolojileri kapsamında merkezimizde biyomalzeme, nanoteknoloji ve organoid temelli çalışmalar yürütülmektedir. Biyomalzemeler alanındaki araştırmalarımız, insan vücudundaki hasarlı doku ve organların kaybolan işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan seramik, metal, polimer ve kompozit yapıdaki biyomalzemelerin çeşitli biyomedikal uygulamaları üzerine yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. İmplantlar, doku mühendisliği iskeleleri, ilaç salım sistemleri, yara örtüleri, greftler gibi uygulamalar için mikro ve nano üretim teknikleri, eklemeli imalat, yüzey kaplamaları ve modifikasyonları, malzeme karakterizasyon teknikleri ve biyouyumluluk analizleri dahil olmak üzere birçok araştırma konusu bu kapsamda ele alınmaktadır.

Merkezimiz zengin alt yapısı ile nanoteknoloji ilkelerinin kullanıldığı pek çok araştırmanın gerçekleşmesine de imkan sunmaktadır. Çalışmalarımızda inorganik çekirdekli ve organik kabuklu farklı nanoparçacıkların ve kuantum noktalarının sentezi ve karakterizasyonu, nanoparçacıkların ve kuantum noktalarının toksisite ve biyolojik dağılım çalışması, nanoparçacıkların ve kuantum noktaların kanser ve diğer hastalıkların in vitro ve in vivo olarak tedavi uygulamaları bulunmaktadır. Bunların yanında nanodesenlenmiş yüzeylerin biyomalzeme alanından askeri sanayiye kadar birçok alanda sunacakları etki araştırılmakta ve geniş ölçekli şekilden bağımsız anodizasyon işlemleri kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir.

Malzeme temelli çalışmalarımızın yanında doku ve organ bileşenlerinin in vitro ortamda kültürlenmesine izin veren organoid teknolojisi merkezimizdeki çalışma konularımız arasında yer almaktadır. Bilinen hücre kültürü tekniklerinin doğal doku ortamı ile ilgili problemleri bu teknoloji aracılığı ile çözülebildiğinden, çalıştığımız organoid yapılarının ilaç tarama sistemlerinde daha doğru, tekrarlanabilir ve doku ile benzer nitelikte yanıtlar vereceği düşünülmektedir. Bu çalışmalarımızla hasta refahını artırıcı çarpan etkisini de dikkate alarak ilaç sektörünün Ar-Ge ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımız ilgili araştırmaların yanı sıra araştırma odaklı lisansüstü eğitiminin ilerlemesini teşvik etmek üzere yapılanmıştır.

Dokudan malzemeye mikro nano görünüm.

Doku Mühendisliği ve Biyomalzeme Teknolojileri Laboratuvarları