Geri

Endüstriyel Biyoteknoloji

Endüstriyel Biyoteknoloji alanında mikrobiyal temelli olarak insan, hayvan, çevre, böcek, bitki gibi birçok canlının mikrobiyata çalışmaları gerçekleştirebilmekte ve bu sayede farklı kaynaklardan mikroorganizma izolasyonları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda mikroorganizma temelli biyoteknolojik değeri olan protein, enzim veya diğer hücresel ürünler fermentasyon teknolojisi yardımıyla üretilebilmektedir. Fermentasyon teknolojisi içerisinde mikrobiyoreaktör sistemleri kullanılarak besiyeri optimizasyonu, inkübasyon parametrelerinin optimizasyonu, verimi yüksek hücre hatlarının taranması, büyüme karakterizasyonu, sentetik ve sistem biyolojisi çalışmaları, enzim ve hücre aktivitesi testleri, fonksiyonel genomik, proteomik çalışmalar, inhibisyon ve toksisite testleri yapılabilmektedir. Mikrobiyorektör sistemi sayesinde 48 farklı durum paralel şekilde test edilerek pH, çözünmüş oksijen, karıştırma hızı, sıcaklık, aerobik/anaerobik koşulların etkisini taramak mümkün olmaktadır. Mikrobiyoreaktördeki optimizasyon çalışmaları sonrasında geliştirilen hücre büyütme protokolleri daha yüksek hacimlerdeki biyoreaktörlere transfer edilerek ölçek büyütme işlemleri de merkezimizde gerçekleştirilebilmektedir.

Endüstriyel Biyoteknoloji çalışmalarının en önemli çıktılarından birisi farklı ticari kullanım alanına ve önemine sahip enzimlerin başarıyla üretim koşullarının oluşturulmasıdır. Bu süreçte rekombinant protein çalışmaları yapılarak istenilen hedef enzim veya protein içerikleri moleküler teknikler yardımıyla hazırlanarak fermentasyon koşullarına geçilmektedir. Başta klinik olmak üzere zirai, gıda, çevre ve deri gibi farklı endüstriyel öneme sahip enzimlerin Ar-Ge ve pilot üretim çalışmalarını gerçekleştirebilecek bir altyapı merkezimizde mevcuttur.

Endüstriyel Biyoteknoloji araştırmalarının diğer bir basamağı ise tek hücre protein teknolojisini içeren mikroorganizmalar yardımıyla farklı metabolitlerin üretimidir. Bu kapsamda özellikle endüstriyel organik atıklar kullanılarak insan ve hayvan gıda katkı maddelerini üretmek mümkündür. Bu metabolitler içerisinde B12 vitamini, askorbik asit üretimi, farklı türde amino asitlerin eldesi, pirüvik asit, okzalik asit, fumarik asit gibi farklı organik asitlerin üretimi ve ayrıca yeni nesil antibiyotiklerin üretimi vardır.

Endüstriyel Biyoteknoloji uygulamaları kapsamında merkezimizde biyotransformasyon tekniği yardımıyla mikroorganizmaların çevresel açıdan önemli geri dönüşüm süreçlerinde yer alması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanın özellikle çevre mikrobiyoloji çatısı altında faaliyet sunmaktadır.

Çevre mikrobiyolojisi kapsamında mikroorganizmaların büyümesi, çevreye yayılması ve doğadaki diğer organizmalarla etkileşimini konu alan çalışmalar yürütülmektedir. Mikrobiyal kirlilikten kaynaklanan sağlık tehlikeleri ve mücadele yöntemleri hakkında farkındalık kazandırmak merkezin eğitim amaçlarından biridir. Ayrıca Endüstriyel Biyoteknoloji laboratuvarlarında su, hava ve toprak mikrobiyolojisinin tanınması ve bu ortamlardaki bakteriyel kirlilik unsurlarının tespitine yönelik analizler yapılmaktadır.

Endüstri 5.0 ve endüstriyel biyoteknolojinin geleceği.

Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarları