Geri

Gıda Teknolojileri

Gıda teknolojisi laboratuvarlarında gıda hammaddelerinin etkin bir biçimde değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik bakımından korunması, atıklardan yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece besin değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıda üretilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla, gıda teknolojileri eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemekte ve yenilikçi fikirlere kapılar açmaktadır. Ayrıca Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde faaliyet gösteren gıda teknolojileri AR-GE faaliyetleri kapsamında yeni teknolojiler ile geliştirilen gıda ürünlerinin güvenilirliğinin ve sağlık açısından etkinliğinin çeşitli klinik çalışmalarla başarıyla kanıtlanmasına olanak bulması açısından önemli bir avantaja sahiptir.

Nutrigenomik uygulamalar, genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik ve metabolomik dahil olmak üzere birden fazla disiplinde, bağımsız veya entegre bir şekilde, çeşitli diyet besin maddelerine hayvan hücresel ve moleküler tepkilerini analiz etmek için çeşitli moleküler tekniklerden yararlanmakta, bununla ilgili alt yapı merkezimizde bulunduğundan ilgili çalışmalar yürütülebilmektedir. Genler ve besinler arasındaki etkileşiminin ortaya konmasında moleküler araçları kullanan nutrigenomik çalışmalar her bireyin genotipine göre özelleştirilmiş diyetlerin oluşturulmasını sağlar ve böylece, özellikle günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilen bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar alanında, mevcut hastalıkların semptomlarını hafifletmek veya ileride oluşabilecek hastalıkları önlemede ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Hastalıklardan korunmaya yardımcı olan ve vücut sağlığını iyileştirme gücüne sahip fonksiyonel gıdalar ve nutrasötik bileşimlerinin keşfi, bunların genetik ve epigenetik mekanizmalar üzerindeki etkilerinin araştırılması gerçekleştirilebilecek çalışmalar arasında yer almaktadır.

Yeni nesil gıda anlayışıyla güvenli gıdadan sağlıklı hayata.

Gıda Teknolojileri Laboratuvarları