Geri

İleri Analitik Teknolojiler

Merkezimizdeki Ar-Ge çalışmaları kapsamında biyoaktif bileşiklerin sentezi, nanomalzeme sentezi ve yüzey modifikasyonları, doku mühendisliği çalışmaları ve biyomalzeme üretimi, moleküler biyolojik mekanizmaların araştırılması çalışmaları gerçekleştirildiğinden elde edilen ara ürün ya da nihaî ürünlerin saflaştırma ve karakterizasyonunda geniş bir yelpazedeki analitik yöntemlerden faydalanılmaktadır.

Spektroskopik analizler için katı ve sıvı numunelerden absorbans, reflektans gibi özellikleri 185-3300 nm dalgaboyu arasında incelemeye olanak tanıyan Ultraviyole-Görünür bölge (UV-Vis) spektrofotometre, maddelerin floresans özellikleri incelemeye olanak sağlayan spektroflorometre, titreşimsel spektroskopi aracılığıyla molekül bağları hakkında bilgi edinmeye olanak tanıyan Fourier Transform Infrared (FTIR) ve Raman spektroskoplar bulunmaktadır. Ayrıca foton korelasyon spektroskopi aracılığıyla nano ölçekteki maddelerin hidrodinamik çap ve zeta potansiyel özellikleri Dinamik Işık Saçılımı (DLS) cihazında belirlenebilmektedir.

Doğal ürünlerden ilaç aktif maddesi saflaştırması, biyolojik ve kimyasal sentez sonrası son ürünün saflaştırma ve karakterizasyonlarında kromatografi ve kromatografiye eşlenik kütle spektrometre yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu amaçla HPLC, LC-MS, GC-MS, protein ve oligonükleotid saflaştırmada etkin bir sistem olan FPLC kullanılmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarda önemli bir yere sahip MALDI-TOF/TOF kütle spektrometre cihazı ayrıca bakterilerde tür tayin çalışmaları ve organik-inorganik moleküllerin moleküler ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Hassas elemental analizler için ise dört kuadrupollü ICP-MS sisteminden faydalanılmaktadır.

Merkezimize ve ülkemize yapısal biyoloji çalışmaları bağlamında son derece önemli bir kazanım olan Tek-kristal XRD cihazı ile kimyasal ve biyolojik moleküllerin üç-boyutlu yapıları belirlenmektedir. Aynı zamanda cihaza entegre edilen bir sistemle ilaç Ar-Ge çalışmalarına önemli katkılar sunacak olan ilaç adayı moleküllerin hedef protein/enzimle arasındaki etkileşimleri yüksek etkinlikte belirlenebilmektedir.

Bu sistemlere ek olarak, madde yapı analizi ve safsızlık kontrolü için Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) sistemlerinden, sıvı ve katıların ıslanabilirlik, sıvı emilimi, sıvı yayılması, yüzey heterojenliği, emülsiyon kararlığı gibi özelliklerini belirlemede ise optik tensiyometre sisteminden faydalanılmaktadır.

Yeni nesil teknolojiler ile doğru analizler.

İleri Analitik Teknolojiler Laboratuvarları