Geri

İleri Görüntüleme ve Hücresel Fenotipleme Teknolojileri

Biyolojik bilimler dâhilinde diyebiliriz ki “görmek, anlamaktır”.  Bir ilacın, iyileştirici aktif maddenin, toksik bir malzemenin ya da dış etmenin etkilerini hücresel sistemlerde ya da dokularda doğrudan gözlemleyebilmek bize tanı, tedavi ve iyileştirme çalışmalarında çok kıymetli bilgiler vermektedir. Ayrıca, bu etkilerin bir hücre popülasyonu içindeki bireysel hücreler seviyesinde ayırt edilmesi, uygulamadan etkilenen fakat baskın karakterde olmayan alt popülasyonların keşfine olanak vermektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda faydalanmak üzere merkezimizde, milimetrik ölçekten nanometrik ölçeğe kadar uzanan hassasiyetlerde farklı teknolojilere dayanan görüntüleme sistemleri bulunmaktadır. Böylelikle floresan-modifiye model organizmalarla yürütülecek diseksiyon çalışmalarından (floresan steromikroskop), canlı ya da fikse edilmiş doku kesitleri ya da hücre preparatlarına (canlı hücre görüntüleme donanımlı floresan mikroskop) ve hücre içi organellerin detaylı incelenmesine (FE-SEM ve AFM) kadar her seviyede yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilebilmektedir.

Bilim dünyasındaki önemi yadsınamaz hâle gelen tek-hücre analizlerinin yürütüldüğü yüksek içerikli görüntüleme sistemine ek olarak ilgilenilen hücre alt-popülasyonunun ayıklanarak elde edilmesine olanak sağlayan hücre ayıklama sistemli akış sitometri cihazı sayesinde merkezimizde hücresel fenotipleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Böylelikle 2-boyutlu, 3-boyutlu ve organoid sistemlerde ilaç tarama çalışmaları, ilaç ya da aktif madde etkileşim analizleri tek hücre düzeyinde gerçekleştirilebilmektedir.

Fenotipleme çalışmaları kapsamında ayrıca hücrelerin “enerji kullanım fenotiplerini” belirleme amacıyla Hücre Metabolizma Analiz cihazından, hücrelerin büyüme eğrilerini bir biyosensör aracılığıyla gerçek-zamanlı elde etme amacıyla ise Gerçek Zamanlı Hücre Analiz sisteminden faydalanılmaktadır.

Merkezimize ve ülkemize yapısal biyoloji çalışmaları bağlamında son derece önemli bir kazanım olan Tek-kristal XRD cihazı ile kimyasal ve biyolojik moleküllerin üç-boyutlu yapıları belirlenmektedir. Aynı zamanda cihaza entegre edilen bir sistemle ilaç Ar-Ge çalışmalarına önemli katkılar sunacak olan ilaç adayı moleküllerin hedef protein/enzimle ya da proteinlerin diğer proteinlerle arasındaki etkileşimler yüksek etkinlikte belirlenebilmektedir.

FE-SEM ve AFM görüntüleme sistemlerimiz, hücresel görüntülemeye ek olarak nano- ve mikro-örüntülü malzemelerin karakterizasyonunda da kullanılmakta, ek olarak motorize dijital stereomikroskop ile malzemeler üzerindeki hasar ya da defolar yaklaşık 1000 kat büyütmede 180 derecelik gözlem açısı ile bütüncül bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Görmek, anlamaktır.

İleri Görüntüleme ve Hücresel Fenotipleme Teknolojileri