Geri

Merkezimize Ziyaret 06.05.2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Health Teknoloji Hızlandırma Merkezi ve İSEK Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK ve ReDis İnovasyon’un kurucusu Selin ARSLANHAN merkezimizi ziyaret etti. Merkez altyapımız kendileriyle paylaşılmış ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik olası işbirliği modelleri hakkında görüşmeler sağlanmıştır.

Giresun Üniversitesi ile TÜBİTAK 1002 Projesi Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Arif MERMER’in araştırmacı olduğu yürütücülüğünü Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil DEMİRCİ’nin yaptığı “Propofol Benzeri Yeni Nesil Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Anestezik Özelliklerinin Moleküler Doklama Yöntemi ile Belirlenmesi” başlıklı 1002 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile TAGEM Ar-Ge Destek Programı Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Sevde Altuntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Katı’nın araştırmacı olarak yer aldığı TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında hazırladıkları “Etlik Piliç Rasyonunda Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Atık Tavuk Tüyünden Üretilen Antimikrobiyal Peptidin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Etkinliğinin Araştırılması” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Dr.Öğr.Üyesi Özge Dinç hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi’nin yürütücülüğünü yaptığı “Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı” başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Dr.Öğr.Üyesi Özge Dinç hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi’nin yürütücülüğünü yaptığı “Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı” başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

TÜBİTAK – NSFC (Çin) İkili İş Birliği Projesi

Türkiye Su Enstitüsü, TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Fonu (NSFC) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ve Çin Capital Medical Üniversitesi yürütücülüğünde desteklenmeye hak kazanan “Atıksu Çamuru İzlemi Kullanarak Toplum Sağlığı Açısından bir SARS-CoV-2 Gözetim Sisteminin Oluşturulması” projesine Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ile birlikte proje ortağı olarak katkı sağlayacaktır. Merkezimizde görevli Öğretim Üyesi Dr. Halil Kurt hocamızın projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Öğretim Üyesi Dr. Halil Kurt hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde görevli Dr. Yusuf Sürmeli’nin yaptığı KBAG 121Z943 nolu “Dizi Homoloji Temelli Metagenomik Yaklaşımı Yoluyla Anadolu Manda Rumeni Kaynaklı Farklı Ekstremofilik Özelliklere Sahip Yeni Ksilanaz Enzimlerinin Tanımlanmaları, Biyokimyasal Karakterizasyonları ve Biyoteknolojik Uygulamaları” başlıklı 1001 projesi Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 Yılı 2. döneminde bilimsel olarak desteklenmesine karar verilmiştir.

Biyomalzemede Misafir Araştırmacılar ile İş Birliği 

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Erdemli misafir araştırmacı olarak 23 Ağustos – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında araştırmacılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz’ın ev sahipliğinde Merkezimizi ziyarette bulundu.