Geri

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

DSC 8000 (PerkinElmer)

Cihaz Tanımı

Malzemelerin belirli bir atmosfer altında soğutulması, ıstıtılması veya sabit bir sıcaklıkta tutulması sırasında soğurulan veya salıverilen enerji miktarını zamanın ve/veya sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçme esasına dayanır.

  • Sıcaklık çalışma aralığı: -180-750 oC
  • Minimum sıcaklık: -180 oC
  • Maximum sıcaklık: 750 oC

DSC, kimya ve ilaç endüstrisinde yaygın bir analiz yöntemidir. Polimerler, elastomerler, metaller, alaşımlar,
seramikler, gıda malzemeleri, ilaçlar ve benzeri malzemelerin termal özelliklerini belirlemek için kullanılır.

  • Camsı geçiş sıcaklığı,
  • Erime ve kristalleşme sıcaklığı
  • Erime ve kristalleşme entalpisi
  • Polimer malzemelerin kristalleşme derecesi
  • Polimerlerin oksidasyon ındüksiyon süresi ̇
  • Isı kapasitesi
  • Faz dönüşümleri

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar