Geri

DNA/RNA Spektrofotometre (Invitrogen Qubit 4.0 Fluorometric Quantification)

Invitrogen Qubit 4 Fluorometric Quantification

Invitrogen Qubit 4 Florometre

Cihaz Tanımı

DNA, RNA ve protein miktarını ölçmek üzere tasarlanmış yeni nesil bir florometredir.

  • DNA, RNA ve Protein Ölçüm Süresi <3 sn
  • 1 ul örnek hacmi
  • 1000 örneğe kadar veri depolama
  • Gerekli boya ve tampon miktarını hesaplayan reagent
  • dsDNA Miktar Tayini
  • Total RNA Miktar Tayini
  • MicroRNA
  • Protein

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar