Geri

Elektrospin Cihazı

Elektrospin Cihazı

Elektroeğirme Sistemi
Fytronix, FY EPS 9000, Türkiye

Cihaz Tanımı
Elektroeğirme cihazı, şırınga içerisinde yer alan polimer çözeltilerini yüksek voltajlı bir elektrik alan altında hedefe yönlendirerek ince fiber (nanolif) üretmede kullanılmaktadır.

  • Max. 30 kV yüksek voltaj kaynağı
  • Çift şırınga ünitesi
  • Döner silindir (rotating drum) veya plaka hedef
  • Koaksiyal nözül
  • Nem kontrol ünitesi
  • Dokunmatik panel
  • Kamera ile görüntüleme
  • Mikro- ve nano-fiber üretimi
  • Film üretimi
  • Kaplama

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar