Geri

Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)

GC MS/MS

Thermo Scientific ISQ 7000 (Single Quadrupole GC-MS Systems)

  • Cihaz gaz kromatografi cihazı hem alev iyonlaştırma (FID) hem de kütle spektrometresi (MS) detektörlerine sahiptir.
  • Cihaz da head space (HS) ve SPME özelliğinin yanı sıra otomatik örnekleme robotu da bulunmaktadır.
  • Cihaz her açılışta kendini test ederek, herhangi bir arıza anında uyarı yapmaktdır.
  • Cihaz kapiler GC kolon kullanımına uygun
  • Cihaz ile uygun kolon ve program ile bir çok analit analizi hem kalitatif hem de kantitatif olarak yapabilmektedir.
  • Bu cihaz ile yağ asitleri analizleri yapılmaktadır.
  • Uçucu yağ analizleri yapılarak Nist ve Wiley kütüphanelerde taramalar yapmaktadır.

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar