Geri

İnert Mini Spray Dryer Sistemi

İnert Mıni Spray Dryer Sistemi

Büchi İnert Mıni ̇ Spray Dryer Sistemi

  • Cihaz çözeltilerden direkt olarak pudra formunda numune elde etmeye uygun
  • Cihaz sulu çözeltiler ve organik çözücü karışımları ile güvenli bir şekilde çalışmaya uygun
  • Cihazın kontrol ekranında nozzle giriş sıcaklığı, çıkış sıcaklığı anlık olarak takip edilmektedir.
  • Cihazda gaz olarak sıkıştırılmış hava veya azot gazı kullanılmaktadır
  • Cihaz ile çözelti ve sıvı karışımlardan çözücülerinin uzaklaştırılması ile toz madde elde edilmesinde kullanılmaktadır.
  • Toz ya da pudra şeklinde mikronize ürünler elde edebilmektedir.
  • Hava ile bozulabilen maddelerin toz haline getirilmesinde azot gazı ile oluşturulan inert ortam ile
    bozulmayı engellemektedir

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar