Geri

İzlenebilir Jel Elektroforez Sistemi

İzlenebilir Jel Elektroforez Sistemi

ORTE Tibo (İzlenebilir Jel Elektroforez)

Cihaz Tanımı
ORTE elektroforez ve jel dokümantasyon sistemini birleútiren bir aygıttır. Elektroforez bir pencereden koruyucu gözlük gerektirmeksizin izlenebilir. Bütün elektroforez süreci kaydedilebilir, tekrar oynatılabilir ve incelenebilir. Agaroz, düşük sıcaklıkta eriyen agaroz ve akrilamit jeller uygulanabilir. DNA ve RNA’lar yürütme öncesi, etidyum bromür kullanımı olmaksızın, insana zararsız SYBR Green veya SYBR Gold gibi boyalar ile boyanır. Bu sayede elektroforez süreci başından sonuna kadar izlenebilir.

  • Orte, elektroforez ve jel dokümantasyon sistemini birleştiren bir cihazdır.
  • Tüm yürütme işlemi kaydedilebilir, tekrar oynatılabilir ve analiz edilebilir.
  • Orte’nin orijinal tek dalga boyu, yanal led aydınlatması, ekstra filtre ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • UV ve etidyum bromürün zararlı etkileri ortadan kaldırılır.
  • Agaroz, düşük erime noktalı agaroz veya akrilamid jeller uygulanabilir.
  • Kendi jelinizi dökebilir veya kullanıma hazır jelleri uygulayabilirsiniz.
  • DNA’lar veya RNA’lar, mavi ışıkla floresan boyalar ile boyanabilir.
  • DNA veya RNA bantları elektroforezin başından sonuna kadar görselleştirilir.
  • DNA ve RNA elektroforez ve görüntüleme işlemleri

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar