Geri

Jel / Membran Görüntüleme Sistemi

Jel / Membran Görüntüleme Sistemi

BioRad ChemiDoc MP Imaging System Jel Görüntüleme Sistemi

Cihaz Tanımı
Nükleik asit ya da protein jellerinin ve blotların görüntülemesinde kullanılabilen, multipleks floresan görüntüleme ya da işaretleme olmadan Western blotlama tekniklerine izin veren gelişmiş bir sistemdir.

 • Trans-UV, 302 nm uyarma
 • Epi-white
 • Trans-white
 • 460-490 nm Epi-Blue uyarma
 • 520−545 nm Epi-green uyarma,
 • 625−650 nm Epi-red uyarma,
 • 650−675 nm Epi-far red uyarma,
 • 755−777 nm Epi-near IR uyarma
 • Jellerin ve blotların görüntülenmesi.
 • Multipleks floresan, kemilüminesans ve çok çeşitli farklı blotlarda görüntüleme imkanı.
 • İşaretleme olmadan (stain-free) Western Blotlama görüntülemesi.

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar