Geri

Optik Tensiyometre Sistemi

Optik Tensiyometre Sistemi

Biolin Scientific Attension, ThetaLite Optik Tensiyometre Sistemi Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Cihaz Tanımı

Yüzey, ara-yüzey gerilimi, temas açısı ya da yüzey pürüzlülüğü gibi analizler; ıslanabilirlik, absorpsiyon, serbest yüzey enerjisi, adsorpsiyon, yayılma, temizlilik, yüzey heterojenliği, ve arayüzey reolojisi gibi malzeme özellikleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Bu özelliklerin bilinmesi, işlenmiş yüzey ve teknik çözücü geliştirmede, kaplama kalitesinin belirlenmesinde, katı yüzey ve sıvı kalite kontrol alanlarında önem arzetmektedir.

 • Sabit yaklaştırmalı CMOS 1/2” USB 3.0 dijital kamera
 • Maksimum ölçüm hızı (fps): 2068
 • Maksimum numune boyutu (mm): Sınırsız x 45 x 200 (kademeli)
 • Işık kaynağı ve boyutu: LED tabanlı homojen arka plan aydınlatması, Ø 20 mm
 • Statik (Sessile Drop) ve Dinamik (Advancing-Receding) Temas Açısı
 • Yüzey & Arayüzey Gerilimi Ölçümleri
 • 9 farklı termodinamik metodla Serbest Yüzey Enerjisi (SFE) Ölçümleri
 • Captive Bubble, Wetting Envelope Ölçümleri
 • OneAttension yazılımı sayesinde live analysis ve sürekli damla hacmi ölçüm opisyonları
 • Damla yüksekliği, genişliği ve damlanın kapladığı yüzey alanı gibi bilgiler
 • Yapılan çoklu ölçümler arasında ortalama alma, Çoklu sekans oluşturma gibi değerleri ölçülebilmektedir.
 • Cihazla birlikte sağlanan OneAttension yazılımı sayesinde bu ölçümlerin tamamı birkaç dakika seviyesinde tamamlanabilmektedir.

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar