Geri

Real Time PCR (qPCR) (Roche Lightcycler 480)

Real Time PCR (qPCR) (Roche Lightcycler 480)

LightCycler 480 Sistemi

Cihaz Tanımı

Tek renkli veya çok renkli uygulamaları destekleyen çok yönlü, plaka bazlı, gerçek zamanlı bir PCR cihazıdır. Nükleik asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininin yanı sıra mutasyon taraması ve SNP analizi için hızlı, duyarlı sonuçlar vermekte, gen ekspresyonu analizi gerçekleştirmektedir.

  • 96/384 örnek
  • CCD Kamera
  • Geniş Spektrumlu, yüksek yoğunluklu LED
  • 440, 465,498, 533, 618 nm uyarım filtreli
  • <40 dakika (384 kuyucuklu PCR plakası)
  • Gen Kantifikasyonu
  • Gen Ekspresyon Analizi
  • Genetik Varyasyon Analizi
  • SNP Genotipleme
  • HRM ile Mutasyon Taraması

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar