Geri

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

TGA 8000 (PerkinElmer)

Cihaz Tanımı
Bir numunenin kütlesinin, kontrollü bir atmosferde ve kontrollü bir sıcaklık programı altında sıcaklığa (termal) veya zamanın bir fonksiyonu olarak izlendiği (denge) bir tekniktir. TGA cihazı ile değişik malzemelerin erime ve süblimleşme sıcaklıkları, kütle kaybı/kazancı, faz değişimi ve oksitlenme gibi özellikleri belirlenebilir.

  • Sıcaklık çalışma aralığı: 20-1200oC
  • Minimum sıcaklık: -20 oC
  • Maximum sıcaklık: 1200 oC

TGA, kimya ve ilaç endüstrisinde yaygın bir analiz yöntemidir. Polimerler, gıdalar, farmasötikler ve diğer
birçok malzeme üzerinde uygulanır.

  • Erime ve süblimleşme sıcaklıkları
  • Kütle kaybı/kazancı
  • Faz değişimi
  • Oksitlenme

Laboratuvardaki Diğer Cihazlar