Geri
NoAd SoyadProjedeki GöreviProje AdıDestekleyen Kurum/KuruluşProje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Toplam Proje Süresi (Ay)Proje Bütçesi (TL)
1Sibel BölekYürütücü Şalgam Suyundaki Biyoaktif Bileşenlerin Enkapsülasyonu ve Probiyotik Gıda Üretiminde Kullanım Olanaklarının AraştırılmasıBAP2022-02-182023-02-181216183
2Sibel BölekYürütücüHayıt Tohumu Tozunun (Vitex Agnus-Castus) Fonksiyonel Hububat Ürünleri Üretiminde Kullanılmasında İşlem Parametrelerinin AraştırılmasıBAP2022-02-182023-02-181215199.84
3Sibel BölekYürütücüLaden (Cistus incanus) bitkisi ile zenginleştirilmiş fonksiyonel yoğurt üretimiBAP2022-02-182023-02-181215514.88
4Özge Dinç, Sibel Bölek, Ahmet KatıYürütücü ve AraştırmacıHipokloröz Asidin Yaş Meyve ve Sebzelerin Hasattan Tüketiciye Kadar Olan Süreçte Kayıpların Azaltılmasında Etkinliğinin AraştırılmasıTAGEM2022-03-12024-03-1524300000
5Ahmet Katı, Sevde AltuntaşAraştırmacıEtlik Piliç Rasyonunda Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Atık Hindi Tüyünden Üretilen Antimikrobiyal Peptidin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Etkinliğinin AraştırılmasıTAGEM2022-05-152024-05-1524200000
6Aydin Tahmasebifar, Erkan Türker Baran, Bengi YılmazYürütücü ve Araştırmacıİletken Biyomürekkeplerle Vasküler Yapılı Kas Dokusunun Üç Boyutlu (3B) BiyobasımıTÜBİTAK2022-02-152024-08-1530449800
Ad SoyadProjedeki GöreviProje AdıDestekleyen Kurum/KuruluşProje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Toplam Proje Süresi (Ay)Proje Bütçesi (TL)
Özge DİNÇYürütücüBakteriyel Resveratrol Sentezinde Elektro Aktive Edilmiş Peynir Altı Suyunun KullanımıTÜBİTAK2021-03-012022-09-0118168.000 TL
Özge DinçAraştırmacıBuğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun TasarımıTÜBİTAK2021-09-152024-09-1536670.000 TL
Altay SavalanYürütücüDendrigraft Kaplı Gümüş Sülfür Kuantum Noktalarının Hazırlanması ve Teranostik Potansiyellerinin İncelenmesi2021/1122021-07-06 1219.997 TL
Esra Güzel TanoğluAraştırmacı Enfektif Olmayan Assit Ve Spontan Bakteriyel Peritonitin Ayırıcı Tanısında Raman Spektroskopisinin KullanılmasıBAP2021-01-062022-07-061857. 000 TL
Gamze YeşilayYürütücü Enfektif Olmayan Assit Ve Spontan Bakteriyel Peritonitin Ayırıcı Tanısında Raman Spektroskopisinin KullanılmasıBAP2021-01-062022-07-061857. 000 TL
Gamze YeşilayYürütücüEwing Sarkoma Tümörünün Ayırıcı Tanısında Kullanmak Üzere Aptamer Tabanlı Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi Substratı GeliştirilmesiBAP2021-06-142023-02-132059. 000 TL
Esra Güzel TanoğluAraştırmacı Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi Uygulanmış Peritona Metastazlı Kolorektal Kanserlerde Uzun Kodlanmayan Rna'ların Tanı Ve Prognoz Açısından Rolünün AraştırılmasıBAP2021-03-182022-03-181230.000 TL
Sevde Altuntaş YürütücüPankreatik Adenokarsinom Kökenli Organoidler Için Mili-akış İlaç Tarama Sistemlerinin GeliştirilmesiTÜBİTAK2021-06-152024-06-1536434.000 TL
Arif MermerAraştırmacıPropofol Benzeri Yeni Nesil Hibrit Moleküllerin Sentezi Ve Anestezik Özelliklerinin Moleküler Doklama Yöntemi Ile Belirlenmesi TÜBİTAK2021-07-082022-07-06
Arif MermerYürütücüYeni Potansiyel Neonikotinoidler Olarak Karboksiamid Türevlerinin Dizaynı, Sentezi, İnsektisidal Aktivelerinin İncelenmesi ve Moleküler Docking Ve In Silico ADME ÇalışmalarıBAP2021-01-222022-09-222049.993 TL
Ad SoyadProjedeki GöreviProje AdıDestekleyen Kurum/KuruluşProje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi DurumuToplam Proje Süresi (Ay)Proje Bütçesi (TL)
Ahmet KatıYürütücüKozmeti̇k Akti̇fleri̇ni̇n Omi̇k Teknoloji̇ler Ve 3d Ci̇lt Modelleri̇ Düzeyi̇nde Etki̇nli̇k Test Platformlarinin Geli̇şti̇ri̇lmesi̇TÜBİTAK 15122020-03-012021-05-30Devam Ediyor16197.893 TL
Altay SavalanYürütücüKombine Terapötik Ajanların Biyobozunur, Yakın Kızılötesi Işımalı, Glukoz Etiketli Dendronize Kuantum Noktacıklar ile Beyin Tümörlerine HedeflenmesiTÜBİTAK 01.05.201831.11.2020(Covid sebebi ile 6 ay ek süre verilmiş)Devam Ediyor24225.000 TL
Arif MermerYürütücüBenzotriazol Halkası İçeren Oksadiazol Türevlerinin Ultrasonik Sonikasyon Yöntemiyle Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin AraştırılmasıBAP2019-10-212021-04-21Devam Ediyor1849.985,54 TL
Arif MermerAraştırmacıOksadiazol Türevinin PANC-1 Ve ISHIKAWA Hücrelerinin 3D Monokültürleri Ve Endotelyal Hücrelerle Hazırlanan 3D Kokültürlerinde Anjiyogeneze Etkisinin Yüksek Verimli Sferoid Mikrodizileme Yöntemiyle Araştırılmasıİstanbul Medipol Üniversitesi2020-12-282022-06-28Devam Ediyor1829.999,81 TL
Aydin TahmasebifarAraştırmacıÜç Boyutlu Biyoyazıcı Uygulaması İle Yumuşak Ve Sert Doku Mühendisliğine Yönelik Biyomimetik Doku İskelesi OluşturmaBAP2019-03-072021-03-07Devam Ediyor241.993.000 TL
Aydin TahmasebifarYürütücüGelişmiş Özellikleri Olan Sinir Kılavuzlarının 3B BasımıBAP2019-09-022020-09-02Tamamlandı1214.885,50 TL
Aydin TahmasebifarAraştırmacıElektroeğirme Ve 3B Basımla Kontrollü Borik Asit Salımı Yapan Çok Katmanlı Ve Anti-bakteriyel Yara Örtüsü Oluşturulması, -tübitak 3501TÜBİTAK 35012020-03-012022-03-01Devam Ediyor24
Aydin TahmasebifarAraştırmacıDeri Doku Mühendisliği Için Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/kol-i Dual-nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin ÜretimiTÜBİTAK 10012018-11-152020-11-15Tamamlandı24400.876 TL
Bengi Yılmaz AraştırmacıKemik Doku Mühendisligi İçin PCL-PEG-PCL/Stronsiyum ve Magnezyum İyonları İlave Edilmiş Bor
Katkılı Hidroksiapatit ile 3 Boyutlu Gözenekli Komposit İskele-Üretimi ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK_ARDEB_10012018-05-1515.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.03.2021'e kadar uzatma aldı)Devam Ediyor30377.875 TL
Bengi Yılmaz YürütücüElektroeğirme Yöntemi ile Büyüme Faktörü Eklenmiş Borik Asit Katkılı PLCL Deri İkamesi ÜretimiBAP2018-10-178.05.2019 (Tez savunması bekleniyor)Tamamlandı1214.898 TL
Bengi Yılmaz YürütücüElektroeğirme ve 3B Basımla Kontrollü Borik Asit Salımı Yapan Çok Katmanlı ve Anti-Bakteriyel Yara Örtüsü OluşturulmasıTÜBİTAK_ARDEB_35012020-03-012022-03-01Devam Ediyor24402.340 TL
Bengi YılmazAraştırmacıDeri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/kol-i Dual-nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin ÜretimiTÜBİTAK_ARDEB_10012018-11-1515.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.02.2021'e kadar uzatma aldı)Devam Ediyor24400.867 TL
Bengi YılmazAraştırmacıDeri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin ÜretimiTÜBİTAK_ARDEB_10012018-11-1515.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.02.2021e kadar uzatma aldı)Devam Ediyor24400.867 TL
Bengi YılmazYürütücüDeri Doku Mühendisliği Için EGF Ve Altın Nanoparçacık Yüklü Elektroeğrilmiş Plla/kol-i Dual-Nanofiber ÜretimiBAP2019-04-2915.11.2020 (Tez savunması bekleniyor)Tamamlandı1014.999 TL
Erkan Türker BoranYürütücüÜç boyutlu Biyoyazıcı Uygulaması İle Yumuşak ve Sert Doku Mühendis liğine Yönelik Biyomimetik Doku İskelesi OluşturmaBAP2019-03-072021-03-07Tamamlandı241.987.000 TL
Erkan Türker BoranYürütücüDeri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin ÜretimiTÜBİTAK_ARDEB_MAG2018-11-152020-11-15Tamamlandı24402.000 TL
Esra Güzel Tanoğlu AraştırmacıTemas Sonrası Kuduz Aşılaması Yapılanlarda Antikor Seviyesi Değişimleri Ve mRNA Düzeyinde IncelenmesiBAP20192020Tamamlandı1242.233,72 TL
Esra Güzel Tanoğlu Araştırmacı Pulmoner Tutulum Ile Seyreden Covid-19 Ile Enfekte Hastaların MikroRNA AnaliziBAP20202021Devam Ediyor1259.690,84 TL
Esra Güzel Tanoğlu AraştırmacıOrganoid Temelli COVID-19 Hastalık Modeli Üzerinde Hidroksiklorokin, Ribavirin, Remdesivir, Nitazoksanit, Tosilizumab, Anakinra ve Kolşisin İlaçlarının Yeniden Konumlandırılmasının AraştırılmasıTÜSEB20202021Devam Ediyor8450.000 TL
Esra Güzel Tanoğlu AraştırmacıEnfektif Olmayan Assit Ve Spontan Bakteriyel Peritonitin Ayırıcı Tanısında Raman Spektroskopisinin KullanılmasıBAP2021-01-062022-07-06Devam Ediyor1857.032,09 TL
Esra Güzel Tanoğlu YürütücüDeneysel Sıçan Kronik Pankreatit Modelinde Melatonin Tedavisi Sonucu Değişime Uğrayan Gen Düzeylerinin BelirlenmesiBAP 20192020Tamamlandı1249.521 TL
Gamze YeşilayYürütücüEnfektif Olmayan Assit Ve Spontan Bakteriyel Peritonitin Ayırıcı Tanısında Raman Spektroskopisinin KullanılmasıBAP2021-01-062022-07-06Devam Ediyor1857.032,09 TL
İrfan Koca, Yusuf TutarAraştırmacıAril Hidrazonal Bileşikleri Üzerinden Yeni Salisilat ve İndazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Aktivite Çalışmaları. TÜBİTAK 100120202023Devam ediyor36
Mahfuz ElmastaşAraştırmacıYerli ve Yabancı Orijinli Nane (Mentha L.) Türlerine Ait Çeşit ve Klonların Morfolojik, Tarımsal, Moleküler ve Kimyasal Özeliklerinin Belirlenmesi, Farklı Kemotiplerin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, Ticari Öneme Sahip Çeşit ve Klonların Seçimi ve Kontrollü Koşullarda (Farklı Sıcaklık ve Co2 Konsantrasyonları) Değerli Bileşiklerin DeğişimiTÜBİTAK ARDEB 10012021-01-152024-01-15Devam Ediyor26570.700 TL
Mahfuz ElmastaşYürütücüRomatizmal Hastalıklarda Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan Kapasitelerinin AraştırılmasıBAP2020-09-102021-09-10Devam Ediyor1219.299,64 TL
Mahfuz ElmastaşYürütücüMorus nigra Meyve ve Yaprak Ekstrelerinden Green Sentez Yöntemi ile Sentezlenen Çinko Oksit Nanopartiküllerin Oral Aftöz Stomatitler Üzerindeki Etkinliğinin in vivo DeğerlendirilmesiBAP2020-09-102022-09-10Devam Ediyor2429.685,53 TL
Mahfuz ElmastaşYürütücüİncirin (Ficus carica L.) Halk Tıbbında Kullanım Şeklinin Bazı Biyolojik Aktiviteler Bakımından Etnofarmakolojik Olarak DeğerlendirilmesiBAP2020-12-242022-12-24Devam Ediyor1329.986,16 TL
Özge DinçYürütücüFerrate/Peroxymonosulfate Combined System for Sulfamethoxazole DegradationTÜBİTAK 22192019-02-152020-02-15Tamamlandı12
Özge DinçAraştırmacıEndüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin GeliştirilmesiTÜBİTAK 10032017-09-152020-04-06Tamamlandı241.098.671 TL
Seda KeleştemurAraştırmacıRejeneratif Endodontide Kullanılan Farklı Konsantrasyonlardaki İkili Antibiyotik Patların Multi-species Türlere Karşı Antibakteriyel Etkilerinin DeğerlendirilmesiBAP2020-05-082021-05-08Devam Ediyor1243.100,00 TL
Seda KeleştemurAraştırmacıHegzagonal Bor Nitrürlerin Biyomedikal Uygulamalarda Kullanımının AraştırılmasıTÜBİTAK 10032020-11-012023-11-01Devam Ediyor361.621.180 TL
Sevde AltuntaşYürütücüPankreatik Adenokarsinom Lezyonlarının Hedeflenmesinde FOLFIRINOX Bileşenleri ile Zenginleştirilmiş Kitosan Kaplı İmmunolipozomların Kullanımının AraştırılmasıBAP 2020-07-022021-07-01Devam Ediyor1260.000 TL
Sevde AltuntaşYürütücüOrganoid Temelli COVID-19 Hastalık Modeli Üzerinde Hidroksiklorokin, Ribavirin, Remdesivir, Nitazoksanit, Tosilizumab, Anakinra ve Kolşisin İlaçlarının Yeniden Konumlandırılmasının AraştırılmasıTüseb 2020-06-012021-02-01Devam Ediyor8518.000 TL
Sevde AltuntaşYürütücüDeri Doku Mühendisliğinde Yara İyileşmesi İçin Antienflamatuvar Etkili Riboflavin Katkılanmış Periyodik Nanoçubuk Desenli Kolajen/Polikaprolakton Membranların Kullanımının AraştırılmasıBAP 2020-07-022021-07-01Devam Ediyor12 60,000.00 TL
Sibel BölekYürütücüGıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı ProjesiBAP 20192020Tamamlandı121.517.969,32 TL
Şaban TekinYürütücüValidebağ Araştırma Parkı İlaç Tarama ve Organoid Modelleme, Nanotıp ve Biyosensör, Biyoteknoloji, Endüstriyel Fermantasyon ve Mikrobiyota, Organik Sentez, Omiks Laboratuvarlarının KurulmasıBAP2021-01-062024-01-06Devam Ediyor367.600.817 TL
Şaban TekinYürütücüValidebağ Araştırma Parkı Altyapı ProjesiBAP2018-05-102021-05-10Devam Ediyor3652.394.498 TL
Şaban TekinYürütücüTravmaya Bağlı Spinal Kord Hasarında ve Sonrasında Relcovaptan ve Tolvaptan İlaçlarının Aquaporinlerin Gen Ekspresyonuna Etkilerinin AraştırılmasıBAP2020-07-022022-07-01Devam Ediyor49.641,75 TL
Şaban TekinAraştırmacıArı Sütünün (Royal jelly) İnsan Kanser Hücrelerinde Genomik Demetilasyonu İndükleyici Özelliğinin ve Tümör Supressor Genler Üzerindeki Etkinliğinin AraştırılmasıBAP2020-07-022022-07-01Devam Ediyor59.143 TL
Tuğba Kul KöprülüAraştırmacıTürkiye'de COVID-19: SARS-CoV-2 Genom Analizi ve Mutasyon Taraması, COVID-19 Hastalarında Genetik Varyasyon Tespiti, Sonuçlar üzerinde Korelasyon Analizi ve Hastalığın Prognozu Üzerine EtkisiBAP2020-11-132021-11-13Devam Ediyor122.979.354 TL
Tuğba Kul KöprülüYürütücüArı Sütünün (Royal jelly) İnsan Kanser Hücrelerinde Genomik Demetilasyonu İndükleyici Özelliğinin ve Tümör Supressor Genler Üzerindeki Etkinliğinin AraştırılmasıBAP2020-07-022022-07-01Devam Ediyor2459.143 TL
Yusuf TutarYürütücüPirazol-Diazepin Halkalarını İçeren Yeni Hibrit Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin BelirlenmesiBAP20202021Devam ediyor
Yusuf TutarAraştırmacıCOVID-19 için Hızlı Tanı Kiti Geliştirme Tüseb 2020-TK-02 20202021Devam ediyor12
Yusuf TutarYürütücüBireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı İşbirliği-Obezite Tüseb 2020-BT-02 20202022Devam ediyor18
Yusuf TutarYürütücüBireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı İşbirliği-Meme Kanseri Tüseb 2020-BT-02 20202021Devam ediyor18
Yusuf TutarYürütücüApoptoz Regülasyonunda Mitokondri ve Sitozol Etkileşimini Sağlayan FaktörlerBAP 20172020Tamamlandı