Geri

Giresun Üniversitesi ile TÜBİTAK 1002 Projesi Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Arif MERMER’in araştırmacı olduğu yürütücülüğünü Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil DEMİRCİ’nin yaptığı “Propofol Benzeri Yeni Nesil Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Anestezik Özelliklerinin Moleküler Doklama Yöntemi ile Belirlenmesi” başlıklı 1002 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

 

Projede, Propofol benzeri 2,6-diizopropilanilin çekirdeğinin, amino ucundan birleştirilmek suretiyle, tamamı ilaç keşfi çalışmalarında test edilebilecek, özgün hibrit moleküllerin sentezi gerçekleştirilmiş olacaktır. Sentezlenen yeni hibrit moleküllerin, moleküler doklama tekniğiyle ayrı ayrı GABA-A reseptörü üzerindeki ligand bağlanma tipleri ortaya konacaktır ve doklama çalışmaları yapılarak anestezik özelliklerinin incelenmesi, daha sonra aktif çıkacak moleküllerin etik kurul onayları alınarak hayvan deneylerinin yapılabileceği çalışmalar, yeni projelerin tasarımı için önemli bir adım olacaktır. Bu moleküllerin anestezik aktivitelerinin incelenmesi de ilk defa gerçekleştirilmiş olacaktır.