Geri

Araştırma, İnovasyon, Ürün

Fikirlerinizi bilgiyle güçlendirelim…

Araştırma, İnovasyon, Ürün Geliştirme programı kapsamında girişimciler, sağlık endüstrisi, sağlık teknolojileri üreticileri, merkezimizle birlikte fikirden ürüne giden aşamaları kapsayan ve katma değeri yüksek ürün elde edebilecek iş birliği oluşturabileceklerdir.

Araştırma, İnovasyon, Ürün Geliştirme Programının Önemi

Endüstri 4.0 ile yüksek teknolojinin ağır sanayi ile buluşmasıyla çok kısa bir zaman önce yeni bir sanayi devrimi başladı. 21. Yüzyılın içerisinde biyoteknoloji çağının başlaması ile yüksek teknolojinin yanı sıra çığır açan biyoteknoloji çözümlerinin ortaya çıkacağı dönemin ise 2100 yılına kadar süreceği öngörülmektedir. Bu süreçte aktif çözüm üreten, ürün geliştiren ve çağın önüne geçmeyi hedefleyen bir merkez olarak fikirden ürüne olan inovasyon sürecini önemsiyoruz.

Araştırma, İnovasyon, Ürün Geliştirme Programının Hedefleri

  • Biyoteknoloji ve sağlık alanlarında fikirden ürüne giden süreçlerde bağımsız Ar-Ge faaliyeti sunulması,
  • Biyoteknoloji firmaları için laboratuvardan pazara kadar olan süreçlerde kısaca Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 1’den 8 seviyesine kadar hizmet ve çözüm sağlanması,
  • Test, eğitim ve araştırma faaliyetleri ve uluslararası standartlarda rekabet edecek projeler ile biyoteknoloji sektöründeki markalara yüksek kalitede maliyetleri minimize edecek en yeni teknolojilerin kullanımı konusunda rehber olup yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlanması,
  • AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürün, tasarım, faydalı model ve patent sayılarını artırarak, bunların uluslararası tanınırlığının ve sürdürülebilirliği temin etmeyi hedeflenmektedir.

Araştırma, İnovasyon, Ürün Geliştirme Programının Avantajları 

  • Yenilikçi fikirlerin merkezimizdeki bilgi birikimiyle ürüne dönüşerek küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye ulaşması
  • Bilgie ve teknolojiye 360 derece doğrudan erişimin sağlanması
  • Sağlıkta biyoteknoloji alanında güçlü bir birlikteliğin oluşması

Teknoloji Hazırlık Seviyem Nedir?

Araştırma, İnovasyon, Ürün Geliştirme Programına Yönelik Destek Programları ve Fonlar

Merkezimiz, aşağıda yer alan destek programlarının türüne bağlı olarak projelerde yürütücü, araştırmacı, hizmet sağlayıcısı, çözüm ortağı ve akademik danışman olarak görev alabilir.

Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz