Geri

Üniversite-Sanayi Birlikteliği

Sağlıkta Biyoteknoloji hamlesiyle Endüstri 5.0’a...

Üniversite-Sanayi birlikteliği programı kapsamında, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Validebağ Araştırma Parkı’nın yetişmiş insan gücü ve yüksek kapasitedeki altyapı imkanları ile başta sağlık ekosistemi için olmak üzere ülkemizdeki farklı endüstrilerinin derin tecrübesi ve finansal gücünün ortaklaşa hareket etmesi sağlanarak bilimsel, teknolojik ve ekonomik açıdan önemli çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında merkezimizde i) teknoloji transferi, ii) teknoloji üretimi olmak üzere 2 farklı model uygulanmaktadır.

 

1. Teknoloji Transfer Modeli

Teknoloji transfer çalışma modeli kapsamında merkezimizde çalışmaları tamamlanmış ölçeklenebilir ürün prototiplerinin ilgili sanayi, yatırımcı veya müşteri kuruluşlarla iş birliği oluşturularak merkezde oluşturulan bilgi ve ürünün sağlık endüstrisine transferi hedeflenmektedir.

2. Teknoloji Üretim Modeli

Teknoloji üretim çalışma modeli kapsamında sanayinin üzerinde çalıştığı üretim proseslerinin iyileştirilmesi, karşılaştığı mevcut sorunların çözüme kavuşturulması , alternatif hammaddelerin geliştirilmesi ve yerli üretim tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin merkezimiz imkanlarıyla araştırılması, üretimi ve çözümü hedeflenmektedir.

Üniversite-Sanayi Birlikteliği Programının Önemi

Merkezimizde geliştirilen bilgi ve teknolojiler özel sektör, girişimci ve yurtdışı şirketler için kalite ve nitelik açısından ürüne dönüştürebilir düzeyde olması sayesinde sektörün ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verecek düzeydedir. Yüksek yatırım maliyeti ile kurulan Validebağ Araştırma parkının gelişmiş altyapısının sanayinin kullanımına açık olması ile firmaların uzun süreli Ar-Ge faaliyeti ve başlangıç yatırımı yapmadan sorunlarına özgü çözümler oluşturulmaktadır. Bu sayede firmalara katma değerli ürünler üretilmesi ve mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması konusunda destek sağlanmaktadır.

Üniversite-Sanayi Birlikteliği Programının Hedefleri

  • Türkiye’de sağlık ekosisteminde akademik ve teknolojik olarak stratejik paydaş olma,
  • Sağlık endüstrisi için yüksek teknoloji ürünlerinin oluşturulması,
  • Bu ürünler ile ihracatı arttıracak yeni firmaların geliştirilmesinin sağlanması,
  • Biyoteknoloji şirketlerinin uluslararası alanda rekabet edebilir üretim kabiliyetlerine destek olunmasıdır.

Üniversite-Sanayi Birlikteliği Programının Avantajları

  • Ülkemizdeki sağlık endüstrilerinin yüksek teknolojik altyapıya hızlıca erişim sağlayabilmeleri,
  • Lisans ve lisansüstü araştırmacıların sanayi odaklı araştırma alanlarında yetiştirilmesi,
  • Sanayinin ve endüstrinin doğrudan bilgiye erişiminin ve onu nasıl kullanabileceği konusunda destek alma imkanının olması,
  • Sanayinin ve endüstrinin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan akademik paydaş ve çözüm ortağına ulaşabilmesi.

Üniversite-Sanayi Birlikteliğine Yönelik Destek Programları ve Fonlar

Merkezimiz, aşağıda yer alan destek programlarının türüne bağlı olarak projelerde yürütücü, araştırmacı, hizmet sağlayıcısı, çözüm ortağı ve akademik danışman olarak görev alabilir.

Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz