Geri

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği

İnsanlığın geleceği için sağlıkta maksimum birlik...

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği programı kapsamında, merkezimizin sağladığı altyapı ve imkanların tamamının ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte kamu kurumlarını da kapsayacak şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Böylelikle disiplinlerarası araştırmalar için güçlü iş birliklerinin kurulması öngörülmektedir.

Merkezimiz, güçlü altyapısı sayesinde çok merkezli yürütülecek proje ortaklıkları için hem ulusal hem de küresel ölçekte çözümler ortaya koyabilecek önemli bir paydaş olabilme potansiyeline sahiptir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların Ar-Ge birimleri başta olmak üzere farklı kamu kurumlarıyla ortaklaşa proje, faaliyet, etkinlik ve organizasyonların yapılacağı iş birliği modeli hedeflenmektedir. Bu kapsamda özellikle kamu kurumlarıyla ortak Ar-Ge faaliyetleri organize edilerek merkezimizde üretilen bilginin kamuya katma değer sağlayacak şekilde aktarılması planlanmaktadır.

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği Programının Önemi

Başta üniversiteler olmak üzere farklı araştırma merkezlerinde kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş önemli altyapı olanaklarının maksimum fayda ile kullanılması gerekmektedir. Özellikle farklı altyapı olanaklarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sağlanarak bütüncül yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Bu amaçla merkezimizin altyapı imkanları ülkemizdeki araştırmacıların kullanımları için hazır hale getirilmiştir.

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği Programının Hedefleri

 

  • Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon gücünün kamu kurumlarıyla arttırılmasının sağlanması,
  • Üniversite ve kamu kurumlarının etkin çalışabileceği bir modelin hayata geçirilmesi,
  • Üniversitelerde üretilen bilginin kamu kurumlarına teknoloji olarak aktarılması,
  • Üniversite-Kamu-Sanayi üçgenin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesinin sağlanmasıdır.

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği Programının Avantajları

 

  • Kamu kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması,
  • Üniversite-Üniversite iş birlikleri sayesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin farklı araştırma altyapı imkanlarını tanıma ve erişim imkanın oluşması
  • Çoklu disiplinli ve paydaşlı çalışma gruplarının oluşturularak yetkinliklerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması.

Üniversite-Üniversite/Kamu Birlikteliği Programına Yönelik Destek Programları ve Fonlar

Merkezimiz, aşağıda yer alan destek programlarının türüne bağlı olarak projelerde yürütücü, araştırmacı, hizmet sağlayıcısı, çözüm ortağı ve akademik danışman olarak görev alabilir.

İş Birliklerimiz

Biyomalzemede Misafir Araştırmacılar ile İş Birliği 

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Erdemli misafir araştırmacı olarak 23 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında araştırmacılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ın ev sahipliğinde Merkezimizi ziyarette bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Dr.Öğr.Üyesi Özge Dinç hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi'nin yürütücülüğünü yaptığı "Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı" başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Dr.Öğr.Üyesi Özge Dinç hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi'nin yürütücülüğünü yaptığı "Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı" başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Giresun Üniversitesi ile TÜBİTAK 1002 Projesi Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Arif MERMER'in araştırmacı olduğu yürütücülüğünü Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serpil DEMİRCİ'nin yaptığı "Propofol Benzeri Yeni Nesil Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Anestezik Özelliklerinin Moleküler Doklama Yöntemi ile Belirlenmesi" başlıklı 1002 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Medeniyet Üniversitesi’nde ile TÜBİTAK 1003 Projesi Ortaklığı

Medeniyet Üniversitesi’nde görev alan Prof.Dr. Sadrettin Pençe’nin yürütücülüğünü yaptığı ‘’Eroin Bağımlı Beyin Dokusunda Moleküler Mekanizmalar’’ başlıklı Tübitak 1003 projesinde merkezimizde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Esra Güzel Tanoğlu  araştırmacı olarak görev almaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile TÜBİTAK 1001 Projesi Ortaklığı

Merkezimizde görevli Öğretim Üyesi Dr. Halil Kurt hocamızın araştırmacı olduğu, yürütücülüğünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde görevli Dr. Yusuf Sürmeli’nin yaptığı KBAG 121Z943 nolu "Dizi Homoloji Temelli Metagenomik Yaklaşımı Yoluyla Anadolu Manda Rumeni Kaynaklı Farklı Ekstremofilik Özelliklere Sahip Yeni Ksilanaz Enzimlerinin Tanımlanmaları, Biyokimyasal Karakterizasyonları ve Biyoteknolojik Uygulamaları" başlıklı 1001 projesi...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile TAGEM Ar-Ge Destek Programı Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Sevde Altuntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Katı’nın araştırmacı olarak yer aldığı TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında hazırladıkları “Etlik Piliç Rasyonunda Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Atık Tavuk Tüyünden Üretilen Antimikrobiyal Peptidin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Etkinliğinin Araştırılması”...

TÜBİTAK – NSFC (Çin) İkili İş Birliği Projesi

Türkiye Su Enstitüsü, TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Fonu (NSFC) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ve Çin Capital Medical Üniversitesi yürütücülüğünde desteklenmeye hak kazanan “Atıksu Çamuru İzlemi Kullanarak Toplum Sağlığı Açısından bir SARS-CoV-2 Gözetim Sisteminin Oluşturulması” projesine Marmara Üniversitesi Çevre...

Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz