Tarihçe

Timeline

1936
1936

11.12.1936 tarihinde Atatürk’ün imzası ile oluru alınan Sanatoryum binasının birinci kısmı 1939 yılında bitirilir ve hizmete alınır.

1936

The first part of the Sanatorium building, which was approved by Atatürk’s signature on 11.12.1936, was completed and put into service in 1939.

1952
1952

Sanatoryum bu tarihten itibaren resmi kayıtlarda İstanbul Verem Hastanesi olarak yer almaya başlamıştır.

1952

As of this date, the sanatorium has started to take place in the official records as Istanbul Tuberculosis Hospital.

1960
1960

İstanbul Validebağ Sanatoryum Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

1960

It continued to serve as Istanbul Validebağ Sanatorium Breast Diseases Hospital.

1981
1981

It continued its services as Istanbul Validebağ Sanatorium Teachers Hospital.

1981

İstanbul Validebağ Sanatoryum Öğretmenler Hastanesi olarak hizmetlerine devam etmiştir.

2004
2004

Its name was changed to Validebag Teachers’ State Hospital.

2004

Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi olarak ismi değişmiştir.

2009
2009

Uskudar State Hospital Additional Service Building operated as Block B.

2009

Üsküdar Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası B Blok olarak faaliyet göstermiştir.

2018
2018

It was allocated to the University of Health Sciences by the Istanbul Provincial Health Directorate and started to serve in the historical building as the Experimental Medicine Application and Research Center Validebağ Research Park in 2018.

2018

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilerek 2018 yılında Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Validebağ Araştırma Parkı olarak tarihi binada hizmet vermeye başlamıştır.

2020
2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Validebağ Araştırma Parkı Hizmete Girmiştir.

2020

Health Sciences University Experimental Medicine Research and Application Center Validebag Research Park has started to serve.