Geri

Endüstriyel Fermantasyon ve Mikrobiyota Laboratuvarı

Genel Bilgi

Endüstriyel Fermantasyon ve Mikrobiyota Laboratuvarında mikrobiyal kaynaklı endüstriyel önemi olan Klinik, gıda, çevre ve bitki orijinli mikroorganizmaların moleküler tanısı ve karekterizasyonu, ve endüstriyel kullanımı olan biyolojik formülasyonların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Uygulamalar

  • Mikrobiyal Proses Teknolojileri : Mikrobiyal enzimlerin fermantasyon süreçleriyle üretimi
  • İmmobilize Enzim ve Mikroorganizma Teknolojisi : Enzim saflaştırma süreçlerinin geliştirilmesi, enzimler için immobilizasyon ve stabilizasyon teknikleri geliştirilmesi, mikroorganizmalar için immobilizasyon teknikleri geliştirilmesi
  • Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesi : Çeşitli ekosistemlerden endüstriyel önemi olan enzimleri üreten mikroorganizmaların taranarak izolasyonu ve tanımlanması
  • Enzim Mühendisliği ve Teknolojileri : Kimyasal mutasyonlarla mikroorganizmaların enzim üretkenliklerinin iyileştirilmesi
  • Mikrobiyal Proteomik: Üretimi yapılan enzimlerin proteomik karakterizasyonçalışmaları yürütülmektedir

Cihazlar