Geri

Floresan Mikroskopi Laboratuvarı

floresan_mikroskopi_laboratuvarı-jpg

Genel Bilgi

Floresan Mikroskopi Laboratuvarında, canlı ya da fikse edilmiş hücrelerde çeşitli floresan işaretli belirteçlerin varlığının tespiti yapılmaktadır. Hücrelerdeki fizyolojik ya da metabolik değişikliklere ışık tutulmakta ve çeşitli dış etkenlere yanıtlar gözlemlenebilmektedir. Böylelikle, canlılık, farklılaşma, toksisite, ilaç etkinliği çalışmalarını kapsayan geniş bir alanda araştırma olanağı sunulmaktadır.

Uygulamalar

  • Floresan işaretli ya da floresan özelliğe sahip hücrelerin görüntülenmesi
  • Canlı hücrelerle saatlik, günlük ya da daha uzun sürelerde inkübasyon gerektiren çalışmalarda zamana bağlı değişikliklerin görüntü ya da video olarak kaydedilmesi
  • Floresan işaretli canlı hücre görüntüleme, video kaydı
  • 3 boyutlu analiz
  • Seçici hücresel kantitasyon
  • İlaç tarama
  • İmmunohistokimyasal ve immunositokimyasal görüntüleme

Cihazlar