Geri

Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

Genel Bilgi

Gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenerek gıda kalitesi değerlendirilmektedir. Gıdalara uygulanan işlemlerin kalite özelliklerine etkilerinin araştırılması ve raporlanması konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Uygulamalar

  • Gıdalarda antioksidan aktivite, toplam fenolik madde tayini vb spektrofotmetrik analizler yapılabilmektedir
  • Gıdalarda ambalajlama işlemi yapılabilmektedir
  • Gıdalarda pH tayini yapılabilmektedir
  • Gıdaların tekstürel özellikleri belirlenebillmektedir
  • Katı ve sıvı gıdalarda katı madde miktarı ölçümü, refraktif index ölçümü, şeker miktarı ölçümü,su miktarı ölçümü, kırılma indisi ve brix aralıklarının ölçümü yapılabilmektedir
  • Her türlü gıda maddesinde su aktivitesi tayini yapılabilmektedir
  • Gıda maddelerinin başlangıç ve proses sonrası renklerinde oluşan değişimler sayısal olarak belirlenebilmektedir

Cihazlar