Geri

İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarı

Genel Bilgi

İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarında, üç boyutlu hücre kültürü teknikleri kullanılarak organoid yapıları sentezlenmektedir ve bu yapılar enfeksiyon hastalıklarından kansere kadar çeşitli hastalıklara özgü ilaç tarama modellerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Uygulamalar

  • Üç boyutlu hücre kültürleme teknikleri kullanılarak hava-sıvı arayüz, spheroid,organoid modellemeleri yapılabilmektedir
  • Patojen kaynaklı hastalıklardan kansere kadar pek çok farklı hastalığın kök hücre temelli organoid modellemelerinin in vitro koşullarda oluşturulması üzerine çalışılmaktadır
  • Kanser mikroçevresinin fiziksel ve kimyasal olarak taklidi ile ilgili çalışmalar mikroakışkan teknolojileri kullanılarak yapılabilmektedir
  • Sentezlenen dokuların immünohisitokimyasal ve genetik analizleri yapılabilmektedir
  • Hasta kökenli doku örnekleri ile kişiselleştirilmiş ilaç tarama uygulamalarının geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır
  • Biyolojik numunelerin optik temelli sensörler kullanılarak analizlerinin yapılması üzerine çalışılmaktadır

Cihazlar