Geri

Omiks Laboratuvarı

Genel Bilgi

Omiks Teknolojileri kapsamında yürütülen çalışmalarda, insanda metabolik süreçlere dair bilgi edinecek araçlar geliştirmeye, kanser ya da nadir hastalıkların tanı ya da tedavisinde kullanılabilecek miRNA, protein ya da diğer metabolitlerin keşfine ve biyosensörlere entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Bu süreçte, PCR ve jel elektroforez tabanlı temel moleküler biyolojik yöntemlerin yanı sıra, hücresel fenotipleme çalışmaları kapsamında yüksek-içerikli-görüntüleme (high-content-screening) yapabilen görüntüleme sistemlerinden ve özel hücreleri seçip çoğaltmada kullanılan hücre ayırma özellikli akış sitometre (cell sorter) cihazından faydalanılmaktadır. Sanger gen dizileme yöntemi aracılığıyla temel genomik çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca, kütle spektrometre aracılığıyla proteomik, metabolomik, lipidomik, glikobiyoloji çalışmaları yürütülebilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, hasta numunelerinde ya da hücre hatlarında girişimsel olmayan bir örnek analizini ucuz, kolay ve etkili bir şekilde sağlama potansiyeli olan güçlü ve umut vaat edici bir yöntem olan Raman spektroskopiden de faydalanılmaktadır.

Uygulamalar

  • DNA/RNA/Protein izolasyonu
  • DNA/RNA/Protein anlatım düzeylerinin belirlenmesi
  • miRNA anlatım düzeylerinin belirlenmesi
  • Polimorfizm, mutasyon, genetik hastalıklarda nadir allel analizleri
  • Kanser biyobelirteç çalışmaları
  • Heterojen örneklerde kopya sayısı varyasyonları
  • Periferal vücut sıvılarını kullanarak solid tümörlerin likit biyopsisi
  • Metilasyon çalışmaları

Cihazlar