Geri

Proteomik ve Spektroskopik Karakterizasyon Laboratuvarı

sbudetuam-proteomik-ve-spektroskopik-karakterizasyon-laboratuvarı-ana

Genel Bilgi

Malzemelerin mikro ve nano boyutlarının belirlenmesi, malzemelerin elementel ve kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi, malzemelerin kimyasal bağ bilgileri gibi analiz çalışmalarının yapılması.

Uygulamalar

  • Fourier dönüşümü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılmaktadır ve moleküler yapı, kimyasal bağ ve moleküler ortam hakkında özel bilgilersağlar. Cihaza ait dayanıklı, yüksek performanslı elmas ATR yüksek kalite spektral veri alınmasını sağlar. Ayrıca uçucu sıvıların analizine de olanak sağlar
  • Malzemelerdeki sağlamlık, kimyasal reaktiflik, opaklık, akışkanlık gibi özellikler ve malzeme mukavemeti, malzemelerin içindeki tanecik boyutu karakteristiklerine bağlıdır. Bu kapsamda Zeta potansiyel ve parçacık boyutları dağılımı ölçümleri yapılabilmektedir
  • İnorganik ve organik malzemelerin eş zamanlı mikro/nano yapısının belirlenmesi yapılacak taramalı elektron mikroskop numune hazırlanmasında kullanılır
  • Tam entegre bir cihazda iki dedektör portu, 1650 nm’ye kadar ölçüm ve 25 ps’ye kadar floresan ömürleri ölçülebilmektedir
  • Endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometrisi, örneklerin yüksek sıcaklıktaki bir plazmaya, genellikle argon, gönderilerekmoleküler bağların kırıldığı ve atomların iyonlaştırıldığı bir analitik tekniktir

Cihazlar