Geri

Kromatografi Laboratuvarı

Genel Bilgi Bu laboratuvarda Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz ile uçucu bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır. Cihazda bulunan FID dedektör ile de gıda ve biyolojik materyallerden yağ asitlerinin kantitatif analizleri yapılmaktadır. Ayrıca biyolojik materyallerden kısa zincirli …

Raman Spektroskopi Laboratuvarı

Genel Bilgi Raman Sepktroskopisi Laboratuvarı'nda mikroorganizma tanısı ve biyofilm görüntüleme çalışmaları, doku, hücre ve biyolojik sıvılarda hastalık tanısı, toksisite çalışmaları ve hastalık tanısı için bioyensör geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Uygulamalar Karbon, 2D Malzemeler ve Nanoteknoloji, Yarı İletkenler, Katalitik Reaksiyon Çalışmaları Jeoloji, …

MALDI-TOF Karakterizasyon Laboratuvarı

Genel Bilgi MALDI-MS cihazı ile proteomics çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Cihazda MIC (Microbial Identification System) çalışmaları da yapılabilmektedir. Uygulamalar Proteomics Mikrobiyal Tanı Cihazlar

Proteomik ve Spektroskopik Karakterizasyon Laboratuvarı

Genel Bilgi Malzemelerin mikro ve nano boyutlarının belirlenmesi, malzemelerin elementel ve kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi, malzemelerin kimyasal bağ bilgileri gibi analiz çalışmalarının yapılması. Uygulamalar Fourier dönüşümü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılmaktadır ve moleküler yapı, kimyasal …

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC 8000 (PerkinElmer) Cihaz Tanımı Malzemelerin belirli bir atmosfer altında soğutulması, ıstıtılması veya sabit bir sıcaklıkta tutulması sırasında soğurulan veya salıverilen enerji miktarını zamanın ve/veya sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçme esasına dayanır. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan …

Dinamik Işık Saçılımı (DLS)

Dinamik Işı Saçılımı (DLS) Malvern-Zetasizer Ultra Cihaz Tanımı Hidrodinamik partikül boyutunu ve dağılımını ölçer. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Ölçüm açısı: 173°, 13°, 90° Ölçüm aralığı Çap: 0,3 nm - 15 μm Minimum numune hacmi: 3μL Konsantrasyon …

Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

ICP MS Perkin elmer-NexION 5000 Dört Kutuplu ICP Kütle Spektrometresi Cihaz Tanımı NexION® 5000 multi-quadrupole ICP-MS kendi kategorisinde dört quadrapole sahip ilk – ultra iz elemental uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak ve aşmak için yenilikçi bir şekilde tasarlanmıştır. Son derece düşük …

Fourrier Transform-Infrared (FT-IR) Spektroskop

Fourier Transform Infra Red Spektrometre Thermo Scientific Nicolet iS50 Cihaz Tanımı Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi katı, sıvı veya gaz bir maddenin soğurma ve emisyon kızılötesi spektrumunun elde edildiği bir spektroskopi tekniğidir. Temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. …

Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)

GC MS/MS Thermo Scientific ISQ 7000 (Single Quadrupole GC-MS Systems) Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Cihaz gaz kromatografi cihazı hem alev iyonlaştırma (FID) hem de kütle spektrometresi (MS) detektörlerine sahiptir. Cihaz da head space (HS) ve SPME …

Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi (FPLC)

Hızlı Protein Sıvı Kromotografisi FPLC FPLC Cihaz Tanımı ÄKTA avant, ölçeklenebilir yöntem ve süreçlerin hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi için tasarlanmış hazırlayıcı bir protein saflaştırma kromatografi sistemidir. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Hızlı ve güvenli süreç …