Geri

Abbe Refraktometresi

Su Aktivitesi Tayin Cihazı Abbe Refraktometresi Anton Paar Cihaz Tanımı Kırılma indisinin (refraktometri) ölçümü için laboratuvar ya da saha cihazıdır. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri ± 0.00002 nD kadar bir doğruluk, 1.26 nD ila 1.72 nD ölçüm …

Nanomodelleme ve Yüzey Tasarım Laboratuvarı

Genel Bilgi Nanomodelleme ve Yüzey Tasarım Laboratuvarında nano desenli yüzeylerin tasarımı ve karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.​ Uygulamalar Anodikaluminasentezi​ Nanodesenlipolimer yüzey tasarımı​ İmplantalaşımlarının yüzey modellemesi​ Biyosensörçalışmalarına uygun tanıyıcı tabaka tasarımları​ ICP-MS için örnek hazırlanması​ Cihazlar

Yüksek Çözünürlüklü Mikroskop Laboratuvarı

Genel Bilgi Hücre içi düzeyden katı yüzey morfolojisine kadar farklı büyütme ölçeklerinde görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır. Uygulamalar Hücre floresan görüntüleme Malzeme yüzey görüntüleme Floresan yüzey görüntüleme Yüzey morfoloji analizleri Cihazlar

Türk Işık Kaynağı Laboratuvarı

Genel Bilgi Protein kristallerinin sıvı ve donmuş formlarda tüm yapılarının aydınlatılması için X ışını difraksiyonu yöntemiyle yapılmaktadır. Uygulamalar Protein Kristal Oluşturma Kristal ön inceleme Kristal veri toplama Cihazlar

İleri Gıda Kimyası Laboratuvarı

Genel Bilgi Gıdaların sağlık ve beslenme açısından bilimsel olarak güvenle değerlendirilmesi, gıda kompozisyon verisi üretimi, gıda işleme tekniklerinin gıdaların besleyici özelliklerine etkilerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Uygulamalar Gıdaların analiz öncesi homojenizasyon işlemi yapılabilmektedir Gıdaların analiz öncesi ve analiz esnasında istenilen sıcaklık …

Gıda Prosesleri Laboratuvarı

Genel Bilgi Laboratuvarımızda gıdanın ham madde olarak temininden son ürün olarak işleninceye kadar geçen proses basamaklarını kapsayan uygulama deneyleri ve enstrümental analizleri yapılmaktadır. Uygulamalar Her türlü gıda maddesinde bulunan yağ miktarının kantitatif olarak tayini yapılabilmektedir Sıcaklığa hassas olan gıda maddelerinin …

Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

Genel Bilgi Gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenerek gıda kalitesi değerlendirilmektedir. Gıdalara uygulanan işlemlerin kalite özelliklerine etkilerinin araştırılması ve raporlanması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Uygulamalar Gıdalarda antioksidan aktivite, toplam fenolik madde tayini vb spektrofotmetrik analizler yapılabilmektedir Gıdalarda ambalajlama işlemi yapılabilmektedir …

Fonksiyonel Gıda Geliştirme Laboratuvarı

Genel Bilgi Gıda alanında inovasyona yönelik patente ve faydalı modele dayalı yeni ürünler ve alternatif teknolojiler geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz ürün geliştirme süreci, literatür-patent taraması, malzeme temini, ön formülasyon çalışmaları ve üretim aşamalarını içermektedir. Uygulamalar Her türlü gıda …

İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarı

Genel Bilgi İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarında, üç boyutlu hücre kültürü teknikleri kullanılarak organoid yapıları sentezlenmektedir ve bu yapılar enfeksiyon hastalıklarından kansere kadar çeşitli hastalıklara özgü ilaç tarama modellerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Uygulamalar Üç boyutlu hücre kültürleme teknikleri kullanılarak hava-sıvı …

Omiks Laboratuvarı

Genel Bilgi Omiks Teknolojileri kapsamında yürütülen çalışmalarda, insanda metabolik süreçlere dair bilgi edinecek araçlar geliştirmeye, kanser ya da nadir hastalıkların tanı ya da tedavisinde kullanılabilecek miRNA, protein ya da diğer metabolitlerin keşfine ve biyosensörlere entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Bu süreçte, PCR ve …