Geri

İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarı

Genel Bilgi İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarında, üç boyutlu hücre kültürü teknikleri kullanılarak organoid yapıları sentezlenmektedir ve bu yapılar enfeksiyon hastalıklarından kansere kadar çeşitli hastalıklara özgü ilaç tarama modellerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Uygulamalar Üç boyutlu hücre kültürleme teknikleri kullanılarak hava-sıvı …

Omiks Laboratuvarı

Genel Bilgi Omiks Teknolojileri kapsamında yürütülen çalışmalarda, insanda metabolik süreçlere dair bilgi edinecek araçlar geliştirmeye, kanser ya da nadir hastalıkların tanı ya da tedavisinde kullanılabilecek miRNA, protein ya da diğer metabolitlerin keşfine ve biyosensörlere entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Bu süreçte, PCR ve …

Nanotıp ve Biyosensör Tasarım Laboratuvarı

Genel Bilgi Nanotıp ve Biyosensör Tasarım Laboratuvarında, insan immünolojisi ve ilaç ADME süreçleri dikkate alınarak sentezlenen ilaç taşıyıcıların güdümlü hale getirilmesi ve bu akıllı parçacıkların biyosensör teknolojilerindeki uygulama alanları araştırılmaktadır. Gerek memeli hücrelerinde gerekse mikrobiyal canlılarda güdümlü taşıyıcılarla desteklemiş sensörlerin …

Doğal Ürün Saflaştırma Laboratuvarı

Genel Bilgi Doğal Ürün Saflaştırma Laboratuvarda bitkiler başta olmak üzere doğal ürünlerden ekstrelerin elde edilmesi için gerekli olan donanıma sahiptir. Laboratuvarımızda çözücüsüz mikrodalga ekstraksiyon sitemi, ultrasounda ekstraksiyon sistemi, soxhlet ekstraksiyon sistemleri bulunmaktadır. Laboratuvarımızda spray dryer ve freze dryer cihazları ile …

Yeni Nesil Dizileme Ön Hazırlık Laboratuvarı

Genel Bilgi Yeni Nesil Dizileme Ön Hazırlık Laboratuvarında, her türlü biyolojik materyalden DNA/RNA izolasyonu, DNA/RNA miktar ve saflığının belirlenmesi ve yeni nesil dizileme için kütüphane hazırlığı yapılmaktadır. Uygulamalar WGS, WES, Total RNA Seq, small RNA Seq (miRNA, siRNA), Metagenom, Metil-Seq …

Yeni Nesil Dizileme Analiz Laboratuvarı

Genel Bilgi Yeni Nesil Dizileme Analiz Laboratuvarında, yeni nesil dizileme için hazırlanan kütüphanelerin illumına platformlarında dizilenmesi ve elde edilen sonuçlarının raporlanması sağlanmaktadır. Uygulamalar Whole Genome Dizileme Whole Exom Dizileme Total RNA Dizileme Metilasyon Dizileme Targeted-RNA Dizileme mRNA Dizileme Small RNA …

Biyoinformatik ve Yeni Nesil Dizileme Veri Analiz Laboratuvarı

Genel Bilgi Biyoinformatik ve NGS data analizleri, Mikrobiyom ve Mikrobiyota, Metagenome ve Metatranscriptome, Tüm insangenomu, tüm insanekzomu, RNA-seq data analizi, Çevre Mikrobiyolojisi, Biyosensörler, Yapay Zeka. Uygulamalar Tüm insan genomu, tüm insanekzomu Metagenome ve Metatranscriptome Mikrobiyom ve Mikrobiyota RNA-seq data analizi …

Organik Sentez Laboratuvarı

Genel Bilgi Organik Sentez laboratuvarında biyoaktif küçük organik moleküllerin sentezi, saflaştırılması ve karakterizasyonu yapılmaktadır. Uygulamalar Organik moleküllerin sentezi Reaksiyon karışımlarındaki çözücülerin uzaklaştırılması Sentezlenen moleküllerin erime noktalarının belirlenmesi Cihazlar

Damlacıklı Dijital PCR (ddPCR)

Dijital Droplet PCR Dijital Droplet PCR (Digital PCR) (Biorad QX ONE ddPCR) Cihaz Tanımı Düşük nükleik asit konsantrasyonlarında damlacık teknolojisi kullanılarak tek hücre özelinde PCR analizlerinin yürütülmesi. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Ultra hassas ve yüksek doğrulukta …