Geri

İzlenebilir Jel Elektroforez Sistemi

İzlenebilir Jel Elektroforez Sistemi ORTE Tibo (İzlenebilir Jel Elektroforez) Cihaz Tanımı ORTE elektroforez ve jel dokümantasyon sistemini birleútiren bir aygıttır. Elektroforez bir pencereden koruyucu gözlük gerektirmeksizin izlenebilir. Bütün elektroforez süreci kaydedilebilir, tekrar oynatılabilir ve incelenebilir. Agaroz, düşük sıcaklıkta eriyen agaroz …

Koloni Sayım Cihazı

Koloni Sayım Cihazı ISOLAB Koloni Sayım Cihazı Cihaz Tanımı Petri kutusu agar yüzeyinde oluşan kolonilerin kolay ve hızlı sayımı için gelişmiş tasarımı ile 40 mm ile 100 mm çap aralığındaki petriler için kullanılabilir. LED digitron göstergeli akıllı numeratör sayaç 0 …

Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör

Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör STUART SI600C Cihaz Tanımı Büyük hacimli soğutmalı çalkalamalı özelliği ile 2 litre hacme kadar erlen ve tüpleri inkübe edebilen bir inkübatördür. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Sıcaklık Aralığı -15ºC ile 60°C (min. 5°C) Sıcaklık …