Geri

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC 8000 (PerkinElmer) Cihaz Tanımı Malzemelerin belirli bir atmosfer altında soğutulması, ıstıtılması veya sabit bir sıcaklıkta tutulması sırasında soğurulan veya salıverilen enerji miktarını zamanın ve/veya sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçme esasına dayanır. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan …

Dinamik Işık Saçılımı (DLS)

Dinamik Işı Saçılımı (DLS) Malvern-Zetasizer Ultra Cihaz Tanımı Hidrodinamik partikül boyutunu ve dağılımını ölçer. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Ölçüm açısı: 173°, 13°, 90° Ölçüm aralığı Çap: 0,3 nm - 15 μm Minimum numune hacmi: 3μL Konsantrasyon …

Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

ICP MS Perkin elmer-NexION 5000 Dört Kutuplu ICP Kütle Spektrometresi Cihaz Tanımı NexION® 5000 multi-quadrupole ICP-MS kendi kategorisinde dört quadrapole sahip ilk – ultra iz elemental uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak ve aşmak için yenilikçi bir şekilde tasarlanmıştır. Son derece düşük …

Fourrier Transform-Infrared (FT-IR) Spektroskop

Fourier Transform Infra Red Spektrometre Thermo Scientific Nicolet iS50 Cihaz Tanımı Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi katı, sıvı veya gaz bir maddenin soğurma ve emisyon kızılötesi spektrumunun elde edildiği bir spektroskopi tekniğidir. Temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. …

Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi (FPLC)

Hızlı Protein Sıvı Kromotografisi FPLC FPLC Cihaz Tanımı ÄKTA avant, ölçeklenebilir yöntem ve süreçlerin hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi için tasarlanmış hazırlayıcı bir protein saflaştırma kromatografi sistemidir. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Hızlı ve güvenli süreç …

Kritik Nokta Kurutucu (CPD)

Kritik Nokta Kurutucu (CPD) Leica EM CPD300 Cihaz Tanımı Kritik nokta kurutma prosedürü, SEM uygulamaları için hassas numunelerin kurutulması için etkili bir yöntemdir. Sıvıdan gaza geçerken yüzey gerilimi nedeniyle zarar görebilecek numunenin yüzey yapısını korumak için kullanılır. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz …

Optik Tensiyometre Sistemi

Optik Tensiyometre Sistemi Biolin Scientific Attension, ThetaLite Optik Tensiyometre Sistemi Temas Açısı Ölçüm Cihazı Cihaz Tanımı Yüzey, ara-yüzey gerilimi, temas açısı ya da yüzey pürüzlülüğü gibi analizler; ıslanabilirlik, absorpsiyon, serbest yüzey enerjisi, adsorpsiyon, yayılma, temizlilik, yüzey heterojenliği, ve arayüzey reolojisi …

Spektroflorometre

Zeta Ölçüm Cihazı Edinbugh-FS5 NIR Spectrofluorometer Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Optik: Numunede yüksek parlaklıkta (küçük odak) dalga boyundan bağımsız odak için tamamen yansıtıcı Kaynak: 150 W CW Ozonsuz xenon ark lambası Çift ızgaralı taret ile monokromatörler: …

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA) TGA 8000 (PerkinElmer) Cihaz Tanımı Bir numunenin kütlesinin, kontrollü bir atmosferde ve kontrollü bir sıcaklık programı altında sıcaklığa (termal) veya zamanın bir fonksiyonu olarak izlendiği (denge) bir tekniktir. TGA cihazı ile değişik malzemelerin erime ve süblimleşme …

Ultra Mikrotom

Ultra Mikrotom Leica EM UC7 Cihaz Tanımı TEM için ultra ince kesit alma, SEM ve AFM incelemeleri için yüzey planlama, ışık mikroskobu ve FTIR için yarı ince kesit hazırlamada kullanılmaktadır. Cihazın Teknik ÖzellikleriCihaz İle Yapılan ÖlçümlerCihazın Teknik Özellikleri Cihaz 90 …