Geri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile TAGEM Ar-Ge Destek Programı Ortaklığı

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Sevde Altuntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Katı’nın araştırmacı olarak yer aldığı TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında hazırladıkları “Etlik Piliç Rasyonunda Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Atık Tavuk Tüyünden Üretilen Antimikrobiyal Peptidin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Etkinliğinin Araştırılması” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Hayvan çalışmalarının Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yürütüleceği projede atık tavuk tüyünden üretilen peptid materyallerin yem katkı maddesi olma potansiyeli araştırılacaktır. Yapılan çalışmanın tavuk endüstrisinde oluşan atıkların katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.