Geri

TÜBİTAK – NSFC (Çin) İkili İş Birliği Projesi

Türkiye Su Enstitüsü, TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Fonu (NSFC) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ve Çin Capital Medical Üniversitesi yürütücülüğünde desteklenmeye hak kazanan “Atıksu Çamuru İzlemi Kullanarak Toplum Sağlığı Açısından bir SARS-CoV-2 Gözetim Sisteminin Oluşturulması” projesine Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ile birlikte proje ortağı olarak katkı sağlayacaktır. Merkezimizde görevli Öğretim Üyesi Dr. Halil Kurt hocamızın projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Yeni koronavirüs hastalıgı (COVID-19) endise verici uluslararası bir halk saglıgı acil durumudur. Ülkeler, dünya genelinde COVID-19’a kapsamlı bir sekilde hazırlanmak ve bunlara yanıt vermek için çok sayıda kontrol önlemini ele almaktadır. Büyük ölçekli ve tekrarlanan COVID-19 bireysel tarama testi ekonomik olarak makul degildir. COVID-19 salgınının olası alevlenmelerinin önceden tahmin edilmesi toplumsal önlemlerin zamanında uygulanması ve salgının önüne geçilebilmesi bakımından stratejik öneme sahiptir.

Bu çalısma, Pekin ve Istanbul’daki toplulukların ortalama enfeksiyon düzeyini tahmin etmek için yenilenme denklemi salgın modeli ve topluluk enfeksiyon oranı tahmin modelini, atık su çamur izleme sistemi ile kullanarak toplum için erken uyarı sistemi olusturmayı amaçlamaktadır.

Çamur örnekleri atık su arıtma tesislerinden toplanacaktır. SARS-CoV-2 RNA tespiti RTqPCR ve LAMP deneyleri ile gerçeklestirilecektir. Optimizasyon çalısmaları Türk ekip tarafından,farklı RNA izolasyon metodlarının (manuel ve otomatize) ve RT-qPCR testlerinin performansları karsılastırılarak gerçeklestirilecektir. PCR inhibisyonuna karsı, izolasyon ve RT-qPCR islemlerinde modifikasyonlar uygulanacaktır. Farklı hedef bölgelerine yönelik RTqPCR testlerinin duyarlılıkları degerlendirilecektir.

SARS-CoV-2 izlemi sonuçları Çin ekibiyle paylasılacak olup epidemiyolojik modelleme bu grubun üyeleri tarafından gerçeklestirilecektir. Ikili isbirligi çerçevesinde yürütülecek olan bu proje ile Türk ekibinin atık su örneklerinde SARS-CoV-2 saptanması ile ilgili deneyimi Çin ekibinin epidemiyolojik model gelistirme alanındaki deneyimi ile bir araya gelecek ve bir SARS-COV-2 enfeksiyonu erken uyarı sisteminin olusturulmasını saglanacaktır.