Geri

Medikal Biyoteknoloji

Hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kullanılabilecek tıbbi ürünlerin biyoteknolojik araçlar kullanılarak üretilmesi noktasında hizmet vermekte olan merkezimizde, farklı moleküler hedeflere yönelik biyoaktif organik bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu, antikanser ajanlar, kinaz inhibitörleri, insektisitler gibi farklı ilaç adayı bileşiklerin dizaynı ve sentezi gerçekleştirilmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları baz alınarak tıbbi ve aromatik bitkilerde fenolik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizleri, uçucu yağ asidi bileşenlerinin ve yağ asidinin analizleri, bitkisel ekstre hazırlama, ekstrelerden spray dryer ile toz numunelerin elde edilmesi gibi işlemlerle geleneksel bitkisel tıbbi ürün uygulamaları yapılabilmektedir. Öte yandan, tasarımı yapılan gen bölgelerinin ekpresyon düzeylerini ve mRNA translasyonlarını kontrol edebilir özelliğe sahip rekombinant proteinler, merkezimizde yer alan bakteri, maya ve memeli protein ekspresyon sistemleri kullanılarak üretilebilmekte, bu sistemler rekombinant bazlı biyofarmasötiklerin ekspresyonlarını da mümkün kılabilmektedir. Doğal, sentetik ya da biyoteknolojik ürünlerin in vitro çalışmaları hücre kültürü laboratuvarlarımızda, immunohistokimya analizleri ve sitotoksisitelerinin belirlenmesine dönük çeşitli testler ve uygun moleküler teknikler uygulanarak yürütülmektedir.

Tam otomatik DNA/RNA ekstraksiyon sistemleri ile günde 1000 örneğe kadar DNA/RNA izolasyonu yapılmakta, bu örneklerin kalitatif ve kantitatif analizleri gerçekleştirilmektedir. Yeni Nesil Dizileme (NGS) platformlarımızla, kalıtsal ve somatik mutasyonlar tarafından yönlendirilen kanserin ve nadir hastalıkların saptanması, yönetimi ve tedavisine dönük araştırmalar yürütülmekte, tüm genom (WGS), ekzom (WES), transkriptom, metagenom, small RNA (miRNA, siRNA, snoRNA), tüm genom metilasyon (WGBS) analizleri gibi genetik ve epigenetik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Hücresel fenotipleme çalışmaları kapsamında yüksek içerikli görüntüleme (high-content-screening) yapabilen görüntüleme sistemleri, özel hücreleri seçip çoğaltmada kullanılan hücre ayırma özellikli akış sitometrisi (cell sorter), temel genomik çalışmalarda kullanılabilen Sanger gen dizileme cihazı ve kütle spektometre (MS) aracılığıyla proteomik, metabolomik, lipidomik ve glikobiyoloji çalışmaları yapılabilmekte, hasta numunelerinde ya da hücre hatlarında girişimsel olmayan örnek analizini ucuz, kolay ve etkili bir şekilde sağlama potansiyeli olan Raman Spektroskopiden de faydalanılmaktadır.

İlaç sektörünün geleceği: Biyoteknoloji.

Medikal Biyoteknoloji Laboratuvarları