Geri

Raman Spektroskopi Laboratuvarı

Genel Bilgi

Raman Sepktroskopisi Laboratuvarı’nda mikroorganizma tanısı ve biyofilm görüntüleme çalışmaları, doku, hücre ve biyolojik sıvılarda hastalık tanısı, toksisite çalışmaları ve hastalık tanısı için bioyensör geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Uygulamalar

  • Karbon, 2D Malzemeler ve Nanoteknoloji, Yarı İletkenler, Katalitik Reaksiyon Çalışmaları
  • Jeoloji, Değerli Taş Bilimi, Adli Bilimler, Sanat ve Kültür Miras Araştırmaları
  • İlaç, Kimyasal Maddeler, Polimerler
  • Rejeneratif Tıp, Yaşlanma ve Nörodejeneratif Hastalıklar
  • Canlı hücrelerde moleküler biyolojik incelemeler
  • Lipidomiks ve Metabolomiks
  • Endüstriyel Mikrobiyoloji Çalışmaları

Cihazlar