Geri

Yeni Nesil Dizileme Ön Hazırlık Laboratuvarı

Genel Bilgi

Yeni Nesil Dizileme Ön Hazırlık Laboratuvarında, her türlü biyolojik materyalden DNA/RNA izolasyonu, DNA/RNA miktar ve saflığının belirlenmesi ve yeni nesil dizileme için kütüphane hazırlığı yapılmaktadır.

Uygulamalar

  • WGS, WES, Total RNA Seq, small RNA Seq (miRNA, siRNA), Metagenom, Metil-Seq Kütüphane Hazırlığı
  • DNA/RNA Ekstraksiyonu
  • DNA/RNA Saflık ve Miktar Tayini
  • NGS Kütüphane Hazırlığı
  • PCR
  • Agaroz Jel Elektroforez

Cihazlar