Geri

Biyomalzeme Laboratuvarı

Genel Bilgi

Biyomalzeme Laboratuvarında, biyomalzeme üretim ve karakterizasyonları yapılmaktadır.

Uygulamalar

  • İletken olan veya kaplanarak iletken hale getirilen malzemelerin yüzeyleri, masaüstü SEM ile 10x – 100.000x büyültme aralığında 2D görüntülenebilmektedir
  • Elektrospin cihazıyla, sentetik veya biyolojik kaynaklı polimerik çözeltilerden mikro- ve nano-fiber, mat, film, tübüler formdaki yapıların ör. yara örtüsü, sinir grefti, yapay kalp kapakçığı vb. çeşitli uygulamalar için üretimi yapılmaktadır
  • Sentetik stokiyometrik hidroksiapatit, kalsiyum fosfatlar (ör. β-TCP), biyocam (ör. 45S5), hidrojeller, 3B biyobasım uygulamaları için farklı biyomürekkepler, kompozitler gibi farklı sınıflardan çeşitli biyomalzemelerin laboratuvar ortamında üretilmesi veya biyolojik dokulardan izolasyonunun yanısıra biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında sert/yumuşak doku rejenerasyonu uygulamaları için doku iskelelerin üretimi sağlanmaktadır

Cihazlar